Josien van Barlo

intro

Wat geen grens heeft, heeft ook geen middelpunt.

De beweging en vorm van de cirkel zijn de elementen van een altijd voorgaande cyclus die de ziel is van de evolutie waarbij elke handeling invloed heeft op elke volgende handeling.

Een onbewuste zoektocht naar verinnerlijking, de mens achter de mens is een feit.


Ad Mertens